Onze diensten

Bij het verlaten van een woning moet vaak meer gedaan worden dan het weghalen van inboedel en roerende zaken. In veel gevallen moeten ook nog extra werkzaamheden verricht worden, zoals het verwijderen van vloerbekleding en raamvitrage.

Soms moet een woning ook geheel schoongemaakt worden. Wij hebben een scala van diensten opgezet die het mogelijk maakt om elk type woningontruiming te kunnen uitvoeren. Deze diensten kunnen ook apart ingehuurd worden. Zo zou u bijvoorbeeld de woning leeg kunnen laten maken door ons, maar zelf de vloerbekleding verwijderen en vice versa.

Hierdoor kunnen wij een totaalpakket aanbieden. U kunt ons inhuren om u geheel te ontzorgen bij het verlaten van een woning, maar ook alleen voor deel van het werk.

Sommige diensten zijn een combinatie van bepaalde diensten of kunnen een combinatie van bepaalde diensten zijn. Zo is de dienstverlening woningontruiming erg breed. Bij een woningontruiming spreek je weliswaar altijd van het leeghalen van een woning, maar er kunnen extra diensten bij inzitten. Een woningontruiming is dus meestal een combinatie van diensten. Om het niet moeilijker te maken gaan we ze een voor een behandelen.

Hieronder volgen al onze diensten die wij uitvoeren

* De meeste ontruimingsbedrijven kopen enkel inboedel op in combinatie met een opdracht tot het ontruimen van een woning. Dit doen wij ook! Wij kopen geen inboedels of delen daarvan op. Enkel in combinatie met een opdracht tot woningontruiming.

Woningontruiming

Een woningontruiming kan ook anders genoemd worden. Er zijn een aantal synoniemen die hiervoor in de plaats gebruikt kunnen worden:

  • Boedelruiming
  • Huisontruiming
  • Woningopruiming
  • Inboedelservice

Bij een woningontruiming, maar ook de andere varianten spreek je in de basis van het verwijderen van alle inboedel en roerende zaken. In principe praten we dan van alle loszittende spullen in een pand, meestal een woonpand. Echter moet er meestal meer gebeuren bij het verlaten van een woning. Bij een koopwoning beperkt zich dat meestal tot enkel het verwijderen van alle inboedel en roerende zaken plus misschien nog wat vastzittende zaken. Bij een huurwoning is dat weer heel anders. Deze moet opgeleverd worden aan een verhuurder. Deze stelt eisen. Per verhuurder en geval is dat verschillende.

Een woningontruiming na overlijden komt het vaakst voor. Zeker bij een huurwoning moet de woning van de overleden persoon aan het einde van de tweede maand na overlijden opgeleverd worden.

Over een woningontruiming is veel meer te zeggen, vandaar dat we een aparte pagina hebben gemaakt voor een: woningontruiming.

Spoedontruiming

Een spoedontruiming is meer dan alleen een woningontruiming. Eigenlijk zegt het woord het zelf al: het gaat om een boedelruiming met spoed. Vaak moeten bij dit type ontruimingen ook extra werkzaamheden verricht worden. Wat er precies moet gebeuren moet snel in kaart gebracht worden. Zo weet je zeker wat er moet gebeuren, zodat je de woning op de juiste wijze oplevert.

Er is meer informatie over een spoedontruiming, daarom hebben wij een aparte pagina gemaakt voor een: spoedontruiming

Zorgkamer ontruimen

Een zorgkamer wordt in bijna alle gevallen ontruimt na het overlijden van de bewoner. Dit is meestal de laatste woning die de bewoner bewoont. In een zorgkamer staan meestal niet heel veel persoonlijke spullen. Het beperkt zich tot enkele meubels en huisraad. Veel functionele spullen zijn hier ook niet nodig. Zo heeft de bewoner geen tuinspullen e.d. meer nodig. Een zorgkamer is dan ook meestal snel ontruimd.

Wilt u meer weten over het ontruimen van een zorgkamer. We hebben een aparte pagina gemaakt voor: zorgkamer ontruimen

Spoedontruiming zorgkamer

De huishoudensopheffing van een zorgkamer is het gevolg van het overlijden van de bewoner. Nabestaanden en erfgenamen worden belast met het leegmaken van de kamer. De zorginstelling wil de kamer graag zo snel als mogelijk vrijmaken voor een nieuwe bewoner. De wachtlijst is namelijk erg lang. Daarnaast heeft de zorginstelling ook inkomstenderving, nadat iemand overlijdt. Ze kunnen namelijk geen zorg meer leveren. Dit is realiteit en vaak moet de woning kort na de uitvaart leeg zijn. In de regel 5-10 dagen na overlijden. Nabestaanden worden hier vaak door overrompeld. Deze opdracht komt bovenop al het verdriet en regelwerk dat u al heeft. Derhalve wordt een spoedontruiming van een zorgkamer vaak uitbesteedt aan een ontruimingsdienst.

Over spoedontruimingen voor een zorgkamer hebben we een aparte pagina gemaakt met meer informatie. Deze is genaamd: spoedontruiming zorgkamer

Bezemschoon opleveren

Er is veel misverstand over de term: bezemschoon opleveren. Het betekent niet meer en niet minder dan dat je alle spullen die loszitten, maar ook bepaalde spullen die vastzitten verwijderd uit de woning. Daarnaast moet de woning schoon worden opgeleverd. Vaak wordt gedacht dat bezemschoon opleveren betekent dat je enkel alle inboedel en roerende zaken moet verwijderen en dan met bezem de vloeren van de woning schoonveegt. Als je het letterlijk interpreteert dan klopt dat eigenlijk ook wel, maar er wordt iets anders mee bedoelt.

Je dient namelijk altijd de woning op te leveren, zoals de verhuurder dit eist. De verhuurder moet zich wel aan regels houden en kan niet alles eisen.

Wil je meer weten over bezemschoon opleveren? We hebben een aparte pagina gemaakt die bezemschoon opleveren heet. Hierin gaan we dieper in op het opleveren van een huur- of koopwoning.

Bedrijfsontruiming

Al snel nadat we ons bedrijf startten werden we benaderd door bedrijven voor een bedrijfsontruiming. Een bedrijfsontruiming is het vaak het gevolg van een faillissement, verhuizing of verbouwing. Soms stoppen bedrijven er ook mee, omdat er geen opvolger is.

Het werk dat komt kijken bij een bedrijfsontruiming is soortgelijk aan die van een woningontruiming. Het is echter wel zo dat er vaak bepaalde werkzaamheden bijkomen die specialistischer zijn. Dit is met name demontage en klein sloopwerk. Ook wel stripwerk genoemd.

Voor bedrijfsontruiming hebben we een aparte pagina gemaakt die genaamd is: bedrijfsontruiming

Hennepplantage ontruimen

In Nederland hebben we het coffeeshopbeleid. Dit beleid werkt op een aantal fronten goed, maar voor de productie zijn geen regels. Hierdoor zijn er geen professionele bedrijven die hennep mogen verbouwen en verkopen aan de coffeeshop. De productie van wiet is illegaal, waardoor de productie plaatsvindt in allerhande panden. Ook normale woningen zijn geschikt voor hennepteelt, derhalve zijn er mensen die wiet telen en vaak een huurwoning nemen met als doel een hennepplantage te exploiteren. Vaak worden deze hennepplantages ontmanteld door de politie. Justitie en politie hebben een contract met een bedrijf die assisteren bij de ontmanteling. Allereerst worden alle hennepplanten ontruimd, waarna men de de plantage onbruikbaar maakt. Dit doet men door dure apparatuur, zoals lampen en afzuigingen weg te halen. Er blijft dus nog een heleboel spullen van de hennepplantage achter die weggehaald dienen te worden. Vaak moet de verhuurder dit zelf regelen. Hiervoor kunt u een ontruimer zoals wij inhuren.

Voor het ontruimen van een hennepplantage hebben we een aparte pagina gemaakt met meer informatie. Deze is genaamd: hennepplantage ontruimen

Herstelwerkzaamheden

Als men een woning of een pand verlaat moet er vaak meer gebeuren dan alleen het wegnemen van alle losse zaken. Vaak moeten er andere werkzaamheden verricht worden, zoals het weghalen van vastzittende zaken. Dit is afhankelijk van wat er moet gebeuren volgens de afspraken die u gemaakt heeft met de nieuwe eigenaar. Als het om een huurwoning gaat dan moet u volgens de eisen van de verhuurder opleveren. Aanpassingen in een huurwoning die aangevraagd zijn hoeven in principe niet weggehaald te worden. Als de woning voor 1 augustus 2003 is gehuurd dan moeten alle aanpassingen weggehaald worden als de verhuurder dat eist. Als leidraad wordt de opnamestaat genomen die bij aanvang van de huur is opgemaakt. Als deze er niet is moet de verhuurder bewijzen dat een bepaalde aanpassing er niet was ten tijde van het afsluiten van het huurcontract.

U kunt een woningontruimer, zoals wij inhuren om extra werkzaamheden te verrichten. Dit kan in combinatie met het leeghalen van de woning zijn. U kunt ons ook inhuren om enkele en alleen bepaald herstelwerk te doen, zoals bijvoorbeeld het wit verven van de muren en plafonds.

Wilt u meer weten over herstelwerk dat wij zouden kunnen doen? Bekijk dan de volgende pagina die wij: herstelwerkzaamheden hebben genoemd.

Vloerverwijdering

Een van de meest voorkomende extra werkzaamheden die voorkomen bij het weggaan uit een huurwoning is het verwijderen van vloerbekleding. Bij een koopwoning gebeurt dit bijna nooit, maar bij een huurwoning is dit heel vaak het geval. Een vloer mag enkel blijven liggen in een huurwoning als de nieuwe huurder deze overneemt. Als de vloerbedekking in goede staat is kunt overwegen deze over te laten nemen. Het is wel verstandig om deze gratis af te geven of er niet te veel voor te vragen. Als u er wel veel geld voor vraagt dan is de kans groot dat u de vloerbedekking moet verwijderen. Dit kost u tijd, moeite en geld. Besteedt u dit uit dan zijn de kosten zelfs hoger.

Als het om een parketvloer gaat die hergebruikt kan worden kunt u eerder overwegen om deze ter overname aan te bieden. Als deze niet overgenomen wordt dan kunt u de vloer eruit halen en deze mogelijk nog zelf hergebruiken of verkopen.

Houdt er wel altijd rekening mee dat u met een opleverdatum zit. Als deze kort is dan en de nieuwe huurder wil de vloerbekleding niet overnemen dan moet u deze voor een bepaalde datum verwijderen.

Wilt u meer weten over het weghalen van vloerbekleding? Wij hebben een aparte pagina gemaakt met meer informatie die vloerverwijdering heet.

Schoonmaken van een woning

Als u een woning oplevert moet deze in principe altijd schoon zijn. Bij een koopwoning is het zo dat het niet per se een vereiste is om aan bepaalde eisen te voldoen, maar bij een huurwoning is dat wel het geval. Een verhuurder zal bijna altijd strenge eisen stellen aan hoe schoon de woning is. Hij moet deze immers schoon verhuren.

Schoonmaken van de woning beperkt zich niet enkel tot alles in de woning vet-, vlek- en stofvrij te maken. Ook moet de keuken en het sanitair kalkvrij gemaakt zijn. Vaak vraagt men ook om de ruiten schoon te maken.

Zo is er nog veel meer dat er moet gebeuren. Lees ook huurwoning schoonmaken bij beëindiging van huurcontract om meer informatie over dit onderwerp tot u te nemen.

Kelder opruimen

Veel woningen hebben kelders, vooral de oudere woningen. Deze werden gebouwd om bederfelijke etenswaren langer vers te houden. Op vandaag de dag worden er in nieuwe woningen niet meer vaak een kelder gebouwd. We hebben immers allemaal een koelkast of een vriezer. Toch kan een kelder handig zijn. Deze wordt op vandaag de dag dan ook vaak gebruikt als wasruimte en/of opslagruimte. Vaak ook wel van etenswaren, maar dan meestal als voorraad ruimte voor eten.

Omdat deze kelderruimte vaak graag gebruiken om allerhande spullen op te slaan kan er een moment komen dat deze overvol geraakt met vaak oude & overtollige spullen die niet meer bruikbaar of wenselijk zijn. Derhalve wil men vaak de kelder opruimen. Hiervoor kunt u ons inhuren.

Er is meer informatie over het opruimen van een kelder. Deswege hebben wij een aparte pagina gemaakt welke we: kelder opruimen hebben genoemd.

Garage opruimen

Wat dacht u ervan om iemand in te huren om uw garage op te ruimen? Dit is een verstandig idee als u hier zelf moeite mee heeft. De meeste problemen die mensen hebben met opruimen van de garage is: waarheen met de spullen? Voordat u ons inhuurt is het verstandig om eerst spullen eruit te halen die nog nodig heeft of kunt verkopen. U kunt ook spullen laten staan een instrueren wat wel en niet weg mag.

Over het opruimen van een garage is meer te zeggen. Wij hebben een speciale pagina hiervoor gemaakt: Garage opruimen

Zolder opruimen

Net als de kelder of de garage wordt de zolder vaak gebruikt om allerhande spullen te bewaren. Vaak beperkt zich dit niet tot enkel de kerstspullen, maar vaak ook meubels, huisraad en allerhande spullen die overtollig zijn en niet meer gebruikt worden.

Soms willen mensen deze ruimte voor hele andere doeleinden gebruiken of leegmaken voor wel nog bruikbare spullen op te slaan.

Een zolder opruimen is niet altijd gemakkelijk. Soms is er een vaste trap, maar meestal is er enkel een vlizotrap. Hierdoor is de ruimte lastig te bereiken en leeg te maken.

Hiervoor worden wij regelmatig ingehuurd.

Er valt meer te zeggen over zolder opruimen, daarom hebben wij hiervoor een aparte pagina gemaakt. Deze hebben de gewoonweg zolder opruimen genoemd.

Inboedel opkopen

Als een woning wordt verlaten dan heeft u vaak te maken met een heleboel spullen die weg moeten. Veel spullen zijn laagwaardig en kunnen weg. Een deel daarvan kan eventueel hergebruikt worden. Soms heeft een dele nog wel een redelijke tot goede verkoopwaarde. U kunt deze spullen zelf houden en/of verkopen.

Veel mensen willen graag een vergoeding voor goede spullen, maar deze niet zelf verkopen. Verkopen van spullen is immers een hoop gedoe. Daarnaast moet je de spullen een voor een verkopen. Als u ze via marktplaats aanbiedt dan heeft ook te maken met vreemde mensen die u naar de leegstaande woning moet laten komen.

U kunt deze spullen te allen tijde aanbieden aan ons. Wij geven een vergoeding voor alle spullen die nog waarde hebben. Dit is een totaalbedrag dat gecompenseerd wordt met de ontruimingskosten.

Het opkopen van inboedel is een extra service die wij aanbieden. Zo bent u in een keer van alle spullen af. Wij kopen wel enkel spullen op in combinatie met een ontruimingsopdracht.

Over dit onderwerp is veel meer te zeggen. Daarom hebben we een pagina gemaakt die we inboedel opkopen noemen.