Spoedontruiming zorgkamer

De meeste zorgkamers moeten snel ontruimd worden. In de regel moet deze binnen 7 dagen bezemschoon worden opgeleverd.

Dit betekent dat de nabestaanden hiervoor verantwoordelijk zijn, althans voor de spullen van de overledene.

Vaak is er een executeur testamentair aangesteld via het testament. In dat geval is de aangewezen persoon hier verantwoordelijk voor.

Een spoedontruiming van een zorgkamer kan ook uitgevoerd worden door iemand of een partij die aangewezen wordt door de executeur testamentair, maar dan moet er wel eerst de verdeling van de inboedel hebben plaatsgevonden.

Bent u op zoek naar een partij die u kan helpen met de een spoedontruiming van een zorgkamer?

Als de verdeling langer duurt dan de opleverdatum dan zal er gekozen kunnen worden voor het opslag van de spullen elders. Meestal wordt er dan gekozen voor een opslagunit bij een derde partij die hierin gespecialiseerd is.

Bij het ontruimen van een zorgkamer en/of het opslaan van goederen moet wel eerst goedkeuring zijn van de notaris. Die kijkt het testament na en beoordeeld of iets wel of niet mag.

Het is dan ook van belang om altijd een notaris te raadplegen, alvorens u iets met de inboedel in de zorgkamer gaat doen.

Omdat de zorgkamer snel uitgevoerd moet worden spreek je eigenlijk altijd van een spoedontruiming.

In de regel staan er in een zorgkamer niet veel persoonlijke spullen en is het redelijk gemakkelijk om dit uit te voeren. Het grote nadeel is tijd. Die heeft u weinig. Als de zorgkamer ook nog redelijk groot en vol staat dan is het misschien toch verstandig om hulp in te schakelen.

spoedontruiming van een zorgkamer in een verpleeghuis

Wilt u meer weten over het uitbesteden van dit werk? Start dan de offerteaanvraag. Het aanvragen een offerte is gratis en vrijblijvend en betekent niet dat u ergens aan gebonden bent. In het eerste stadium gaan we eerst uw vragen beantwoorden. U kunt te allen tijde afhaken zonder opgaaf van reden. Het is enkel pas bindend als we tot een overeenkomst komen tot een opdracht.

Waarom is er zo weinig tijd om een zorgkamer bezemschoon op te leveren?

Een verzorgingstehuis is een Wlz-instelling en heeft met andere regels te maken omtrent het ontruimen en bezemschoon opleveren van een kamer na overlijden dan bij een regulier gehuurde woning, zoals bijvoorbeeld een seniorenwoning.

Bij normaal gehuurde woningen in welke vorm dan ook moet de woning bezemschoon worden opgeleverd aan het einde van de tweede maand na overlijden. De nabestaanden hebben in dit geval ruim de tijd om de woning te ontruimen of te laten ontruimen.

Een Wlz-instelling is een verpleeghuis of verzorgingshuis. Zij mogen maximaal 13 dagen vergoeding declareren, nadat de bewoner is overleden. Dit doet men in de vorm van mutatiedagen. Dit is vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit).

De instelling heeft er dan ook financieel belang bij om de kamer binnen die termijn leeg te hebben geruimd. Er zijn meestal ook lange wachtlijsten en het is dan ook in algemeen maatschappelijk belang dat de kamer weer bewoond wordt door een nieuwe zorgbehoevende persoon.

De instelling dient in goed overleg met de cliëntenraad beleid te maken omtrent de woningontruiming van een verpleegkamer. Daarbij wordt de maximale 13 dagen leegstand na overlijden als leidraad gebruikt. Omdat de cliëntenraad vertegenwoordigt wordt door cliënten uit de zorginstelling zelf is er invloed op het toepasselijk beleid.

In regel wordt aangenomen dat 7 dagen na overlijden genoeg tijd is om een zorgkamer te ontruimen. Bij de meeste zorginstellingen is dit dan ook afgesproken als termijn voor ontruimen na overlijden met de cliëntenraad.

Na overlijden wordt meestal wel nadere afspraken gemaakt met de nabestaanden. De zorginstelling heeft immers ook belang bij het bespreken van de situatie, omdat veel mensen niet op de hoogte zijn van de korte ontruimingstermijn van 7 dagen.

 

Wilt u een offerte voor een spoedontruiming van een zorgkamer?

start de gratis de offerteaanvraag

Zorgkamer vakkundig en snel laten ontruimen

Zo kunt u de spoedontruiming van een zorgkamer uitbesteden aan ontruimingsbedrijf die hierin gespecialiseerd is. De meeste ontruimingsbedrijven zijn ook gespecialiseerd in het snel kunnen ontruimen van een zorgkamer of een verblijf in het verpleeghuis, zoals wij.

Wij maken regelmatig zorgkamers leeg. Dit kunnen wij snel een vakkundig uitvoeren. Alvorens we een spoedontruiming van een zorgkamer uitvoeren komen we meestal eerst even kijken en kunnen dan een passend voorstel doen.

Daarna gaan we over tot ontruimen. Dit wordt allemaal op korte termijn uitgevoerd, zodat de zorgkamer bezemschoon kan worden opgeleverd op de datum dat de sleuteloverdracht is gepland. Extra werkzaamheden, zoals het vloerverwijdering kunnen wij ook voor u uitvoeren.

Het is raadzaam dat u snel contact opneemt als u een ontruiming met spoed wil laten uitvoeren door ons.

Start de offerteaanvraag om snel als mogelijk te weten te komen wanneer wij de ontruiming eventueel kunnen uitvoeren en wat de kosten hiervan zijn. Een bezichtiging als ook het opmaken van een offerte is kosteloos en vrijblijvend.

Wat kost een spoedontruiming van een zorgkamer

De kosten zijn gebaseerd op afvoerkosten, manuren, toegankelijkheid en materieel. Onder materieel bedoelen we verhuiswagens en de daarbij horende kosten.

In de regel liggen de kosten voor een spoedontruiming van een zorgkamer tussen 250 en 600 euro

Er zit nogal een groot verschil tussen de twee genoemde bedragen. Dit komt, omdat de ene spoedontruiming van een zorgkamer de andere niet is. Om precies te weten te komen wat de kosten zijn is het verstandig om duidelijkheid te verschaffen omtrent de ontruiming.

Het volume en soort spullen dat afgevoerd moet worden is van belang om de kosten te bepalen. Minder belangrijk maar mogelijk wel enige invloed op de kosten is de toegankelijkheid van het verpleeghuis en ze kamer.

Meestal komen we dan ook kijken naar de zorgkamer om de inboedel en spullen te inventariseren. Soms kunnen we dit ook op afstand bepalen. Zo vragen we af en toe voor overzichtelijke foto’s.

In enkele gevallen kan moeten er ook herstelwerkzaamheden worden verricht in de kamer. Dit komt normaal gesproken niet voor bij een Wlz-instelling, maar wel bij een particulier verpleeghuis.

Bij een particulier verpleeghuis kunnen de kosten voor het ontruimen van een kamer hoger uitvallen, omdat deze meestal groter is en er in sommige gevallen meer persoonlijke spullen zijn die weggehaald moeten worden.

 

Hulp inschakelen voor een zorgkamer snel te ontruimen?

start de gratis de offerteaanvraag

Verschil tussen een regulier- en een particulier verpleeghuis

Als laatste …

De laatste jaren zijn particuliere verpleeghuizen in opkomst. Particuliere verpleeghuizen hebben in de regel een breder aanbod. Zo is de zorgmaker vaak ook ruimer van opzet en in meestal ook luxer. De laatste jaren zijn ook zorgvilla’s in opkomst. Deze verpleeghuizen zijn meestal nog luxer en liggen in een mooie en natuurrijke omgeving.

Een kamer of verblijf in een particulier verpleeghuis huurt de bewoner of bewoners (partners) rechtstreeks van de eigenaar van het verpleeghuis. Overige zorgkosten kunnen meestal wel gedeclareerd worden bij een verzekeraar.

Waarom is dit belangrijk om te weten?

Vaak is een zorgkamer in bijvoorbeeld een zorgvilla een stuk groter. Ook heeft de bewoner veel vrijheid om de kamer in te richten. Deze combinatie maakt het dat er veel meer spullen in de kamer staan die weggehaald dienen te worden bij het verlaten van de kamer.

Daarnaast zijn er vaak nog kleine herstellingen die verricht dienen te worden door de nabestaanden. Ook kan het zijn dat er bouwkundige veranderingen zijn aangebracht die weggehaald moeten worden. Ook dit moet meestal door de nabestaanden gedaan dan wel gearrangeerd worden.

Het is van belang om snel te weten te komen wat de termijn is om de kamer, soms zelfs woning te ontruimen na verlating. Meestal hebben de nabestaande meer zijn dan de 7 dagen die in Wlz-instellingen wordt gehanteerd.

Wat dat betreft heeft u als nabestaanden meer tijd, maar lopen de woonlasten ook door. De woonlasten inclusief de door de particuliere zorginstelling aangeboden zorg liggen tussen de 2000 en 5000 euro. Vaak worden deze kosten volledig doorbelast, totdat de woning leeg is.

Heeft u te maken met een overlijden van een dierbare die verblijft in een particuliere zorginstelling? Zorg er dan voor dat u snel meer te weten komt over de situatie. Bespreek dit met de zorginstelling en trek uw plan aan de hand van uw bevindingen.