Bezemschoon opleveren: wat bedoelt men daar precies mee?

Veel mensen vragen zich af wat bezemschoon opleveren precies betekent. Dat komt omdat de term relatief vaak voorkomt en vaak voor verwarring zorgt.

Bezemschoon opleveren wordt ook vaak veegschoon opleveren genoemd. Eigenlijk zegt het wordt dat je iets moet opleveren dat schoongeveegd is met een bezem. In de meeste gevallen gaat het om een pand, zoals een huurwoning, koopwoning, garage e.d.

Uw woning bezemschoon laten opleveren door een ontruimingsbedrijf?

Nu is het bij een garage goed voor te stellen dat je de meestal alleen de vaak cementen vloer en onbewerkte binnen muren schoonveegt, zodat er geen zand, vuil en stof meer opzit als je deze oplevert aan de verhuurder of nieuwe eigenaar.

Echter bij een huurwoning en soms ook koopwoning heeft bezemschoon opleveren een hele andere betekenis, althans daar bedoelen ze iets heel anders mee.

Je zou dan bij bezemschoon opleveren de volgende definitie kunnen hanteren:

De gehele woning ontdoen van alle roerende zaken (inboedel, spullen, afval) en niet pand eigen elementen, waarna de woning geheel schoon & netjes wordt opgeleverd.

Met andere woorden je moet de hele woning ontruimen. Alle spullen die loszitten en niet bij het pand horen moeten worden weggehaald. Hieronder te verstaan: inboedel en overige losse spullen. Daarna moet de woning geheel schoongemaakt worden. Niet alleen het loszittende vuil, maar ook aanslag, zoals kalkaanslag en nicotineaanslag moet verwijderd worden. Dit moet in de gehele woning verwijderd worden.

Maar dat is niet alles..

Naast veegschoon opleveren zijn er ook nog andere zaken

Bij een huurwoning moet je naast veegschoon opleveren ook bepaalde aanpassingen verwijderen, mits deze er zijn en niet goedgekeurd zijn door de verhuurder. Denk bijvoorbeeld aan vloerverwijdering, raamvitrage verwijderen, wandsystemen verwijderen etc.

In sommige gevallen heeft de verhuurder een aanpassing goedgekeurd en kun je hier in sommige gevallen zelfs een vergoeding voor krijgen als je uit de woning trekt. Een voorbeeld hiervan is een gemetseld gebouw, zoals een garage.

Bij aanvang van de huur heeft de verhuurder een opnamestaat gemaakt. Als het goed is heb je daarvan een kopie. Hierin staat de algehele staat van de woning beschreven. In dezelfde staat moet deze woning ook weer opgeleverd worden aan de verhuurder.

Bij huurwoningen gelden altijd dezelfde regels. Alleen als u te maken heeft met een zorgkamer ontruiming dan heeft u te maken met andere regels.

 

Wilt u een woning bezemschoon laten maken?

start de gratis de offerteaanvraag

Wat heeft een opnamestaat met bezemschoon opleveren te maken?

Als in de opnamestaat staat dat de muren, schoon, wit en egaal waren dan moet je ze ook zo weer opleveren. Als er bijvoorbeeld veel gerookt is in de woning dan moet je niet alleen de nicotineaanslag verwijderen, maar moet je de muren en plafonds ook opnieuw wit verven. Ook moet je bijvoorbeeld schroeven, nagels en pluggen verwijderen. Vervolgens moeten de gaatjes dichtgemaakt worden.

Het bezemschoon opleveren van een woning beperkt zich dus niet enkel tot het leegruimen en schoonmaken van een woning.

Nog even verder over de opnamestaat.. als deze er niet is dan moet de verhuurder bewijzen in welke staat de woning is overhandigd aan u bij aanvang van de huur. Stel dat hij eist dat de muren en plafonds opnieuw moeten worden geverfd dan moet hij aantonen dat de muren wit, schoon en egaal waren bij aanvang van de huur.

Toch is het niet altijd zo gemakkelijk, want als huurder ben je ook verplicht om kleine herstellingen te verrichten. Dit staat omschreven in de wet: Besluit kleine herstellingen.

Hierin staat onder andere dat de huurder de volgende onderhoudswerkzaamheden moet verrichten.

a. het witten van binnenmuren en plafonds en het schilderen van binnenhoutwerk en zo nodig het behangen van de binnenmuren;

b. de voorbereidende werkzaamheden voor de onder a omschreven werkzaamheden, waaronder in elk geval het plamuren, schuren en opvullen van gaatjes, butsen en geringe (krimp)scheuren;

Onenigheid bij het bezemschoon opleveren van een huurwoning

Je zou dus zeggen dat de verhuurder het recht heeft om te eisen dat de huurder de muren netjes wit schildert en zo nodig plamuurt, schuurt en de gaatjes opvult.

U kunt zich voorstellen dat de verhuurder en huurder het af en toe niet geheel eens zijn, omdat de wet eigenlijk een beetje tegenstrijdig is. Hierdoor ontstaat er vaak onenigheid tussen huurder en verhuurder over wat nou precies onder bezemschoon opleveren valt.

Wij hebben onze ouderlijke woning laten ontruimen door Woningontruiming | Brabant. Wij zijn zeer tevreden met het resultaat en de werkwijze

Familie Hermans

Het beste kunt u in goed overleg met de verhuurder bepalen hoe de woning wordt opgeleverd. Zodra er onredelijke eisen zijn kunt u bepalen of u hier tegenin gaat of niet.

De term bezemschoon opleveren is in elk geval misleidend en betekent eigenlijk dat er een woningontruiming moet plaatsvinden en dat de woning goed schoon wordt gemaakt, zodat deze netjes wordt achtergelaten.

Deze werkzaamheden kunt u uiteraard zelf verrichten, maar u kunt dit ook eventueel uitbesteden aan een ontruimingsbedrijf, zoals wij.

 

Zoekt u een bedrijf dat een woning veegschoon kan maken?

start de gratis de offerteaanvraag

Bezemschoon opleveren voor 1 augustus 2003

Als je een huurcontract hebt afgesloten voor 1 augustus 2003 dan gelden er andere regels. De regels zijn in het voordeel van de verhuurder, omdat deze in theorie zelfs zonder opname staat kan eisen dat een woning geheel netjes en zonder beschadigingen wordt opgeleverd.

De wet ging er namelijk vanuit dat een huurwoning zonder beschadigingen en in nette staat werd overhandigd aan de huurder.

Wel is het zo dat er voor 1 augustus 2003 ook meestal een opnamestaat werd opgemaakt. U moet dan de woning ook volgens deze opnamestaat opleveren.

Alleen als deze er niet is dan hoeft de verhuurder niet te bewijzen dat de woning in een bepaalde staat was tijdens de aanvang van de huur. Hij kan dan dus eisen dat de woning netjes en zonder beschadigingen wordt opgeleverd ook al verkeerde de woning in een slechte staat.

Dat betekent dat u alles moet aanpakken als de verhuurder dit eist. Dit grenst uiteraard wel aan redelijkheid en als er door normaal gebruik ergens slijtage is ontstaan dan hoeft de huurder dit niet op te lossen.

Het beste kunt u in goed overleg met de verhuurder bepalen wat er precies allemaal moet gebeuren. Laat dit eventueel vastleggen in een overeenkomst.

Het is tevens verstandig om snel te weten te komen in welke situatie u verkeerd, voordat u mogelijk te maken krijgt met een spoedontruiming, waarbij u snel alles op het laatste moment moet doen.

Wilt u weten waar u aan toe bent bij ons? Start dan de gratis & vrijblijvende offerteaanvraag en kom snel te weten wat wij voor u kunnen betekenen en wat de kosten zijn.