Huurwoning schoonmaken bij beëindiging huurcontract

Je krijgt een huurwoning toegewezen en deze is helemaal vies. Dit is echt balen. Nu mag je namelijk als nieuwe huurder de boel gaan schoonmaken.

Dit gebeurt weleens, maar het komt niet zo vaak voor in Nederland. Dit heeft te maken met onze standaard omtrent oplevering van huurwoningen, maar ook de wetgeving speelt een rol. De huurder die een woning verlaat moet deze namelijk te allen tijde schoon opleveren.

Let op! Doet de huurder dit niet dan zal een verhuurder de woning meestal op kosten van de huurder schoon laten maken.

Als je als nieuwe huurder een vieze woning aantreft dan kun je de verhuurder daar ook op aanspreken. Bij het grote gebrek aan huurwoningen zie je wel regelmatig dat woningen in een mindere staat worden aangeboden.

Als je als huurder de huur opzegt van een huurwoning dan moet je deze bezemschoon opleveren volgens de eisen van de verhuurder. De opnamestaat die je gekregen bij aanvang van de huur is ook van belang.

In de opnamestaat staat beschreven wat de staat van de huurwoning was bij aanvang van de huur. In deze staat moet je deze ook weer opleveren bij beëindiging van de huur. Stel dat de muren in slechte staat waren bij aanvang van de huur dan mag je ze in dezelfde staat laten bij beëindiging van het huurcontract.

Dat geldt natuurlijk ook voor een vieze woning. Krijg je deze vies overhandigd dan zou je deze in de regel ook niet schoon hoeven terug te geven. Het is wel zo dat duidelijk op de opnamestaat beschreven moet worden dat een bepaald onderdeel van de woning vies was bij aanvang van de huur.

Het beste kun je de woning gewoonweg goed onderhouden en daar is schoonhouden een onderdeel van. Als je de woning verlaat dan is het verstandig om een grote schoonmaak te houden.

Welke aandachtspunten je vooral op moet letten komt later.

In principe ben je ook verplicht om als huurder bepaald onderhoud te doen in de huurwoning. Dit is in besluit (soort van wetgeving) vastgelegd. Dit besluit heet: Besluit kleine herstellingen.

Je kunt je voorstellen dat het “Besluit kleine herstellingen” af en toe schuurt met de opleveringseisen van de verhuurder en de opnamestaat. Daar komt nog bij dat als er geen opnamestaat is dat de verhuurder moet bewijzen in welke staat de woning was bij aanvang van de huur. Als het op bepaald onderhoud en schoonmaak werk neerkomt dan zal de verhuurder zich meestal beroepen op het “Besluit kleine herstellingen”.

Let op! Als de huur van een woning aanving vóór 1 augustus 2003 dan gelden de regels omtrent de opnamestaat niet. Voor deze datum ging de wetgever ervan uit dat een huurwoning in goede staat werd overhandigd aan de huurder. Het is wel dat als je kunt bewijzen in welke staat je de woning huurde dat dit geldt.

In het besluit kleine herstellingen staat ook duidelijk wat een huurder verplicht is te doen qua onderhoud en schoonmaakwerkzaamheden.

Huurwoning schoonmaken na beëindiging huurcontract

De belangrijkste punten omtrent schoonhouden uit het besluit staan hieronder

 • Het schoonhouden van het woonruimtegedeelte van het gehuurde en van de gemeenschappelijke ruimten
 • Het wassen en schoonhouden van de binnen- en buitenzijde van de ruiten, kozijnen, deurposten, het geverfde houtwerk en andere geverfde onderdelen, voorzover deze voor de huurder bereikbaar zijn
 • Het schoonhouden en zonodig ontstoppen van de vuilstortkoker en het schoonhouden van de vuilniscontainerruimte, voorzover deze voorziening en ruimte voor de huurder bereikbaar zijn
 • Het regelmatig schoonhouden van goten en regenafvoeren, voorzover deze voor de huurder bereikbaar zijn
 • Het schoonhouden en zonodig ontstoppen van het binnenriool tot aan het aansluitpunt vanuit het woonruimtegedeelte van het gehuurde op het gemeenteriool dan wel op het hoofdriool, voor zover deze riolering voor de huurder bereikbaar is
 • Het vervangen van filters van de (mechanische) ventilatie en het schoonhouden van de roosters

Als we het eerste punt even erbij nemen. Hier staat dat je als huur verplicht bent om het woonruimgedeelte schoon te houden. Met andere woorden alle ruimtes die bij de huurwoning horen moet schoon gehouden worden. Dat betekent dat er nergens in de woning vuil, stof, kalk- of vetaanslag aanwezig mag zijn.

Als je je als huurder houdt aan de wettelijke regels dan zal de woning uiteindelijk in theorie altijd schoon moeten zijn. Dus ook aan het einde van de huurovereenkomst.

Let op! Bij bedrijfspanden gelden mogelijk andere regels. De wetgever is geeft meer vrijheid als het om een bedrijfsontruiming gaat. In de regel zal het huurcontract lijdend zijn. Het is echter wel zo dat de eisen redelijk moeten zijn. Bespreek duidelijk met de verhuurder wat hij van u verwacht. Zo voorkom je achteraf gedonder.

Woningontruiming Brabant voert ook schoonmaakwerkzaamheden uit in bedrijfspanden. Neem gerust contact op om uw situatie te bespreken.

 

Huurwoning laten schoonmaken na een woningontruiming?

start de gratis de offerteaanvraag

Waarom heeft de wetgever deze regels omtrent het “besluit kleine herstellingen” gemaakt?

Als huurder denk je wellicht dat is heel wat onderhoud en schoonmaakwerk dat er verricht moet worden in een huurwoning. Het is bijna overdreven zoveel punten worden er behandeld in het besluit kleine herstellingen.

Toch is deze regelgeving ook om de huurder te beschermen. Het is namelijk zo dat er voor 1 augustus 2003 eigenlijk helemaal niet geregeld was. De wetgever ging er toen vanuit dat huurwoningen te allen tijde in goede staat werden verhuurd. Dit laatste is natuurlijk niet altijd het geval. Zo kan een verhuurder niet meer eisen om een woning in geheel goede staat op te leveren aan het einde van het huurcontract.

Het was dus belangrijk om de huurder juist te beschermen, maar daartegenover staat wel dat je wel moet voldoen aan het besluit kleine herstellingen.

In principe is dit ook een houvast voor de verhuurder, zodat die eisen kan stellen bij de oplevering en huurders niet een woning kunnen uitwonen en daar gemakkelijk mee wegkomen.

Tevens worden huurwoningen dan ook beter onderhouden en ook zo opgeleverd bij het einde van de het huurcontract.

Dit zorgt er tevens meestal ook voor dat een nieuwe huurder in een woning terecht komt die in goede staat is.

Wij hadden te maken met een woningontruiming in Eindhoven. Een huurwoning moesten we leeg en geheel schoon opleveren. We hebben hiervoor met tevredenheid gebruik gemaakt van de diensten van Woningontruiming | Brabant

Familie Wilms

Laat een voorinspectie doen door de verhuurder

Een voorinspectie is niet verplicht. In theorie hoeft een verhuurder dit niet te doen.

Het is wel zo dat de verhuurder zelf ook belang heeft bij een voorinspectie. Zo kan de verhuurder zie wat de staat van de huurwoning is en aangeven wat er wordt verwacht bij de oplevering van de huurwoning.

Als de verhuurder dit niet doet dan heeft de huurder weliswaar geen vrij spel, maar staat de verhuurder minder sterk als hij bezwaren heeft over hoe de woning wordt overgedragen bij de eindoplevering.

Hij heeft immers de woning niet op redelijke termijn van de te voren vergeleken met de staat van de huurwoning bij aanvang van de huurovereenkomst.

Vraag de verhuurder altijd voor de opnamestaat voordat de voorinspectie plaatsvindt. Ook als je zelf de opnamestaat van de huurwoning in bezit hebt.

Zo kom je te weten of de verhuurder deze in bezit heeft. Daarnaast kun je dan bekijken wat de staat van de woning was bij aanvang van de huur. Het is immers vaak lang geleden dat de woning werd betrokken en dan weet je niet meer precies wat de staat van de woning was.

Bestudeer de opnamestaat aandachtig, zodat je precies weet in welke staat de woning moet worden opgeleverd.

Deze informatie kun je gebruiken tijdens de voorinspectie. Als de verhuurder de opnamestaat niet heeft dan moet de verhuurder bewijzen in welke staat de huurwoning is overhandigd.

Nu is het niet de bedoeling om zomin mogelijk uit te voeren en op elk punt in verweer te gaan, maar het kan wel helpen als er buitenproportionele eisen door de verhuurder wordt gesteld.

Stel dat er tuinhuisje aanwezig is en deze staat op de opnamestaat vermeldt en de verhuurder eist dat u deze afbreekt. Als deze niet als overname is vermeldt dan hoort deze gewoonweg bij de woning. Met andere woorden het is dan niet uw verantwoordelijkheid om deze te slopen en te verwijderen. Dit komt regelmatig voor. Zeker als het tuinhuisje in een slechte staat is.

Tijdens de voorinspectie kom je te weten wat de verhuurder denkt over de staat van de woning en wat de verhuurder graag ziet dat er gebeurt. Je kunt dan ook in gesprek gaan en overleggen over de woningontruiming, herstelwerk en schoonmaakwerk.

Als de verhuurder eist dat je versleten aspecten van de woning herstelt, dan wel vervangt dan hoeft je hier geen gehoor aan te geven. Laat dan ook duidelijk tijdens de voorinspectie weten dat je het hier niet mee eens bent. Zo hoef je een oude door gebruik versleten keuken niet te vervangen.

Slijtage is anders dan schade. Als er schade aan de woning is gemaakt door de huurder dan moet deze hier wel voor opkomen.

De meeste verhuurders hebben een checklist, waarop de schoonmaakwerkzaamheden staan die zij verwachten. Vraag dan ook naar deze checklijst. Zo weet je zeker dat je precies doet wat er wordt verwacht en voorkom je onenigheid met de verhuurder. In het ergste geval voorkom je dat de verhuurder de woning laat schoonmaken op jouw kosten.

Tip! Als de verhuurder het belangrijk vindt dat er goed wordt schoongemaakt dan is ons advies om dat op te volgen.

Welke kosten zijn voor de huurder voor schoonmaakwerk bij het beëindigen van een huurcontract

Als huurder kom je eigenlijk altijd op voor de kosten van het schoonmaakwerk. Ofwel je maakt de woning zelf schoon ofwel je laat dit over aan de verhuurder.

Met andere woorden als je de huurwoning teruggeeft aan de verhuurder dan dient deze schoon te zijn.

Is dat niet het geval dan zal de verhuurder dit klusje voor je opknappen en je een rekening sturen van de schoonmaakkosten die zijn gemaakt.

Je kunt er als huurder bijna niet aan ontkomen om de woning schoon te maken of als je het niet doet de rekening van de schoonmaakkosten te betalen. Meestal heb je ook een huurcontract, waarin staat wat de verhuurder van de huurder verwacht. Ook de wetgever geeft duidelijk aan wat huurderschap inhoudt.

Als huurder van een huurwoning dien je je als goed huurder te gedragen. Wat dat precies inhoud weten de meeste huurders wel, maar als je daar over twijfelt of je wilt gewoonweg meer weten dan kun je het burgerlijk wetboek over huurderschap raadplegen.

In artikel 213 van deze wetgeving kun je het volgende lezen:

De huurder is verplicht zich ten aanzien van het gebruik van de gehuurde zaak als een goed huurder te gedragen.

Wat goed huurderschap volgens de wet precies is kun je lezen in de andere artikelen.

Daarnaast is er ook een besluit dat over onderhoud en herstelwerk van een huurwoning gaat. Dit besluit heet: Besluit kleine herstellingen. Hierin staat concreet omschreven wat de huurder moet doen tijdens het huren van een woning. Hierin staan onderhoudswerkzaamheden, waaronder schoonmaakwerkzaamheden.

Het mag voor zich spreken dat de woning dan ook netjes, onderhouden en schoon wordt overhandigd aan de verhuurder bij beëindiging van het huurcontract.

Het schoonhouden en ook zo houden komt voor rekening van de huurder, maar er zijn nog meer onderhoudswerkzaamheden waar je als huurder verantwoordelijk bent. Dit geldt ook voor de daarbij horende kosten. De onderhoudskosten voor de huurder zijn ook door de overheid omschreven. In dit artikel staat ook waar de verhuurder voor verantwoordelijk is.

Ons advies luidt: Als je van plan bent om een huurwoning op te zeggen bereid je dan goed voor. Pleeg noodzakelijk onderhoud en maak de woning schoon, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Zorg ervoor dat je op tijd een vooropname laat verrichten door de verhuurder, zodat je de opleveringseisen kunt bestuderen en je genoeg tijd hebt om hier indien nodig tegenin te gaan. Ook heb je dan genoeg tijd om de woning netjes op orde te brengen. Vraag ook altijd voor de opnamestaat. Als de verhuurder deze niet heeft dan moet hij bewijzen in welke staat hij de woning heeft overhandigd aan de huurder.

 

Huurwoning laten leegmaken en schoonmaken?

start de gratis de offerteaanvraag

Belangrijke aandachtspunten bij het schoonmaken van een huurwoning

In principe moet de gehele woning in zijn geheel en goed schoon zijn. Dat betekent dat alle stof, vet, kalk, viezigheid of vlekken worden verwijderd van alle denkbare elementen van een huurwoning.

In principe is dit een duidelijk verhaal, maar…

toch kan het voor je gemoedsrust helpen om belangrijke aandachtspunten voor het schoonmaken van een huurwoning bij beëindiging van het huurcontract even te lezen.

Welke aandachtspunten zijn het belangrijkst? Dit verschilt eigenlijk per verhuurder. De ene verhuurder is heel streng en geeft zelfs een ellenlange checklist bij de vooropname en de andere geeft gewoonweg aan de dat woning schoon moet zijn.

De strenge verhuurder trekt aan het langste eind, want dit heeft duidelijkheid gegeven inzake schoonmaken van een huurwoning bij beëindiging van de huur.

Bij de andere verhuurder “die enkel zegt: woning moet goed schoon zijn” riskeert dat er een meningsverschil ontstaat omtrent met de huurder over wat nou precies goed schoon is.

Hoe dan ook raden wij te allen tijde aan om de woning goed schoon te maken. Voorkom meningsverschil met de verhuurder en eventuele extra kosten.

Waar moet ik de meeste aandacht aan besteden bij het schoonmaken van een huis bij einde huur?

Zoals reeds aangegeven moet de gehele woning schoon zijn, maar als je het dan toch over de meest belangrijke zaken wil hebben die schoon moeten zijn dan hier ons advies.

Algemeen:

In onderstaande lijst vind je de algemene aandachtspunten die je zeker niet moet vergeten bij het schoonmaken van je huurwoning bij beëindiging van de huur.

 • Alle vloeren in de gehele woning zijn stofvrij
 • Kozijnen, vensterbanken en radiotoren zijn schoon
 • Alle spinraggen op muren en plafonds zijn verwijderd
 • Alle binnen en buitendeuren zijn schoon
 • Stopcontacten en lichtschakelaar zijn schoon

De keuken:

De keuken heeft vaak speciale aandacht nodig. Zo is er vaak vet en dergelijk door het koken tegen tegels en of ander elementen da verwijderd moet worden. Kalk aanslag is in een keuken ook een dingetje. Hieronder onze aandachtspunten voor de keuken.

 • Alle inbouwapparatuur is schoon en vetvrij
 • Alle tegels zijn schoon en vetvrij
 • De rest van de keuken is schoon en vetvrij
 • Als er bij de kraan kalkaanslag moet deze worden verwijderd

De badkamer en toilet zijn ook ruimtes die vaak extra aandacht nodig hebben. Zo is er vaak kalkaanslag welke verwijderd dient te worden. In het toilet vind je vaak urinesteen. Deze moet ook verwijderd worden. Dit lukt vaak met urinesteen verwijderaar. Soms is de urinesteen zo ernstig dat er een nieuwe wc pot geplaatst moet worden.

De douche en het toilet

 • Alle tegels zijn goed schoon
 • Aanwezige urinesteen in de wc pot is verwijderd
 • Kalkaanslag op kranen, douche cabine, bad, wasbakken, afvoeren etc. is verwijderd
 • Aanwezige schimmel is verwijderd
 • Afvoeren zijn schoon en kalkvrij

De tuin

De tuin wordt nogal eens vergeten. Naast dat deze leeggeruimd en gesnoeid moet zijn moet deze ook schoon zijn. Leest hier onze belangrijkste aandachtspunten.

 • Gedeeltes die verhard zijn moeten schoon en aangeveegd zijn
 • Groene aanslag, onkruid en mos is overal verwijderd (onkruid en mos vooral op verharde deel)
 • Schuur of ander soort berging is schoon. Spinrag vrij en schoongeveegd

Deze lijst geeft globaal weer welke aandachtspunten zeker niet vergeten mogen worden bij het schoonmaken van een huurwoning bij oplevering aan de verhuurder.

Na de woningontruiming is het poetsen van een huis goed te doen. Het is dan ook aan te raden om hier geen halfslachtig werk van te maken. Zo voorkom je een onenigheid over dit onderwerp met de verhuurder.

 

Wilt u ook een passende offerte voor een woningontruiming?

start de gratis de offerteaanvraag

Schoonmaken huurwoning uitbesteden

Wij zijn gespecialiseerd in het oplever gereed maken van onder andere huurwoningen en daar hoort ook schoonmaken bij. In de meeste gevallen wordt dit gedaan in combinatie met een woningontruiming en eventueel herstelwerkzaamheden.

Wij maken dan de woning leeg, maar doen deze aansluitend ook geheel schoonmaken.

Ook als u te maken heeft met een spoedontruiming kunt u ons inhuren om snel de woning schoon te maken.

Deze dienstverlening kan ook los worden ingehuurd. U doet dan alle andere werkzaamheden zelf en wij maken de huur- of koopwoning dan schoon.