Inboedel opkopen: in combinatie met een opdracht

Mensen die vaak een woning verlaten of gewoonweg betrokken zijn bij een huishoudensopheffing hebben vaak te maken met een overschot over inboedel en huisraad die weg moet.

De woning staat vol met spullen en alles moet weg, omdat de huurwoning leeg moet worden opgeleverd of de woning verkocht wordt.

Ontruimers kopen bepaalde inboedel op in combinatie met een ontruimingsopdracht. Wilt u weten of wij mogelijk een compensatie kunnen geven voor bepaalde inboedel of spullen? Start dan de offerteaanvraag!

Soms zitten er spullen bij de mogelijk nog enige waarde vertegenwoordigen.

Mensen willen deze inboedel en huisraad laten opkopen.

Ontruimers bieden soms deze extra service aan. Het is wel de bedoeling dat dit in combinatie met een woningontruimingsopdracht plaatsvindt.

Dat betekent dat een groot deel van de inboedel een lage waarde heeft, waarvoor in betaald moet worden om deze weg te halen en een deel heeft enige waarde, waarvoor de ontruimer een vergoeding wil geven.

Soms wordt dit ook een woningontruiming met compensatieregeling genoemd.

Welke inboedel wordt door ontruimers opgekocht

Allereerst is het belangrijk om te weten dat inboedels vaak weinig of geen waarde hebben. Dat is ook de reden om een woningontruimer in te huren. Deze spullen weglaten halen zijn kosten aan verbonden, waaronder werkuren en afvoerkosten. Voorbeelden van deze spullen zijn gedateerde en beschadigde meubels. In principe is het sowieso erg lastig om tweedehands meubels op te laten kopen. Ook door meubel opkopers.

Wist u dat wij ook bij een spoedontruiming geen onderscheid maken bij het beoordelen van inboedel en overige roerende zaken? Ook al moet het snel ook dan bekijken we of we voor bepaalde spullen een compensatie kunnen geven.

Vaak zitten er spullen bij die weliswaar een lage waarde vertegenwoordigen, maar zeer lastig te slijten zijn. Deze spullen kunnen geschaard worden onder rommelmarkt spullen. Ontruimers doneren deze spullen vaak om hergebruik te bevorderen. Deze spullen worden niet opgekocht, omdat ze te weinig waarde vertegenwoordigen en de verkoopkosten te hoog zijn.

Er is echter ook inboedel waarvoor een ontruimer wel een vergoeding geeft. Dit zijn spullen waarmee de ontruimer de kosten van de ontruiming deels compenseert. Dit kan van alles zijn.

Zo kan een wasmachine dat relatief nieuw is wel opgekocht worden, maar een oud en goed wasmachine niet.

Een ontruimer geeft in de regel een vergoeding voor spullen om een extra service te bieden. Het gaat niet om winst te maken op spullen. Het gaat om gemak en kosten reductie voor de potentiële opdrachtgever.

Een ontruimer zal vaak ook een goed bod doen voor bepaalde spullen. Dit is niet de dagwaarde, maar een stuk minder. Het gaat dan niet om de winst, maar om de kosten en het risico dat een bepaald voorwerp met zich meebrengt.

Als we de wasmachine weer als voorbeeld nemen. Stel dat de ontruimer verwacht dat hij deze voor 150 euro kan verkopen dan is de aangeboden vergoeding meestal een stukje lager. Vaak kom je dan op 100-125 euro uit.

Dit doet een ontruimingsdienst, omdat het verkopen van een wasmachine ook kosten met zich meebrengt.

 

Wilt u ook een passende offerte voor een woningontruiming?

start de gratis de offerteaanvraag

Inboedel opkopen na overlijden

Nabestaanden of een executeur testamentair worden vaak belast met het ontruimen van een woning van een overleden persoon. Ze willen soms een deel van de inboedel laten opkopen na het overlijden van hun familielid.

Het op laten kopen van inboedel na overlijden is niet altijd gemakkelijk. In veel gevallen zijn de spullen gedateerd en soms ook oubollig. Tezamen met de Nederlandse tweedehands markt die overspoeld wordt met tweedehands meubels en huisraad is het erg lastig deze te slijten.

Dit komt met name door de welvaart in Nederland. Tevens is de gemiddelde Nederlander kieskeurig en vind het bovengemiddeld belangrijk dat de inrichting van hun woning naar smaak wordt ingericht.

De handel van tweedehands meubels en huisraad met andere Europese landen is ook veel minder geworden. Door de welvaart groei in eerder arme Europese landen is de handel in tweedehands goederen verminderd.

De hierboven genoemde redenen hebben ervoor gezorgd dat de markt qua woningontruimingen de afgelopen jaren flink is gegroeid. Een ontruimer zorgt voor het leegmaken van een woning en rekent daar dan ook kosten voor. Dit is met name gebaseerd op het volume aan roerende zaken in de woning, aantal werkuren en afvoerkosten.

De meeste ontruimers proberen hergebruik te bevorderen door deze te doneren aan stichtingen en verenigingen. Zo worden boeken vaak gedoneerd.

Daarnaast zal de gemiddelde ontruimer ook zaken gescheiden afvoeren, zodat ze in elk geval (deels) hergebruikt kunnen worden. Zo wordt textiel vaak volledig hergebruikt. Van het hout van meubels worden niet meubels of andere zaken gemaakt. Hierdoor wordt het deels hergebruikt.

Toch zijn er vaak nog spullen die toch enige waarde vertegenwoordigen. Deze kunt u op laten kopen na overlijden.

Veel ontruimers kopen inboedel na overlijden deels op. Het is wel zo dat ontruimers alleen bepaalde zaken opkopen. Dit wordt duidelijk tijdens een bezichtiging.

Als u de mogelijkheid heeft bied de spullen dan zelf aan op een marktplaats op het internet. Als u zelf ruimte heeft kunt u de spullen ook uit de woning halen en tijdelijk opslaan, waardoor u de kans vergroot dat u deze alsnog kunt verkopen.