Woningontruiming Service

Onze corebusiness is woningontruiming & aanverwante diensten. Bij deze service komt het erop neer dat een deel of de gehele inboedel en inventaris uit een woning of een pand wordt geruimd. Aanverwante diensten zijn werkzaamheden die verricht dienen te worden bij het opleveren van een woning of pand. Zo moeten er vaak ook kleine herstellingen verricht worden, voordat een woning oplevergereed is.

Bij een huurwoning komt dit vaker voor dan bij een koopwoning. Als je een huurwoning opzegt dan moet deze bezemschoon opgeleverd worden en hoe dit er precies uitziet wordt bepaald door de afspraken die je met de verhuurder hebt gemaakt welke te herleiden zijn op de opnamestaat.

De opnamestaat is een inspectierapport van de woning welke is opgemaakt net voor de aanvang van de huur. Soms staan er ook afspraken in de huurovereenkomst. Als er geen afspraken zijn gemaakt en/of er is geen opnamestaat dan moet u dit zelf regelen met de verhuurder. Als u het niet eens bent met bepaalde eisen die de verhuurder bij een woningontruiming stelt dan moet de verhuurder bewijzen dat de woning in een bepaalde staat is verhuurd.

Als nabestaanden wilden wij de ontruiming van de huurwoning van onze dierbare moeder uitbesteden. We kwamen uit bij Woningontruiming Brabant. Zij hebben dit professioneel, volgens afspraak en respectvol uitgevoerd

Familie Smulders, Eindhoven

Bij koopwoning is dit anders. Meestal wordt tussen de verkoper en de koper afspraken gemaakt over hoe een woning opgeleverd wordt. Ook wordt er een rapport opgemaakt over wat er overgenomen wordt. A.d.h. hiervan weet de verkoper hoe de woning opgeleverd dient te worden. Vaak worden wij ingehuurd om alleen de woning leeg te maken. Dit betekent dat nagenoeg alle roerende zaken uit de woning worden verwijderd.

woningontruiming service afbeelding

Woningontruiming na overlijden

In veel gevallen moet een woningontruiming na overlijden uitgevoerd worden. Meestal is zijn de nabestaanden hier verantwoordelijk voor. Soms is er ook een verantwoordelijk persoon aangewezen in het testament van de overledene om het huis leeg te halen na overlijden. Zo iemand noemen we een executeur testamentair. Deze kan dit op verschillende manieren aanpakken. In sommige gevallen huurt deze persoon een woningontruimer in om het huis leeg en soms ook schoon te maken.

Als de de boedelruiming wordt uitbesteedt wordt dan moet de executeur testamentair wel eerst een deel van de inboedel verdelen. In het testament staat vaak omschreven wie wat erft. Soms zijn er ook mensen uitgesloten of zelfs er zijn zelfs mensen of entiteiten die iets erven die normaal gesproken niet in beeld komen.

Nadat de verdeling heeft plaatsgevonden zijn er vaak veel spullen over. Mogelijk zijn er erfgenamen die niet geïnteresseerd zijn in bepaalde spullen. Anderzijds is het ook zo dat er vaak veel laagwaardige spullen zijn die gewoonweg ontruimt moeten worden.

Als de executeur bepaald dat de woning door een extern bedrijf moet worden uitgevoerd dan gaan de kosten van de woningontruiming omhoog. Soms wordt ook bepaald door het testament dat de huisontruiming uitbesteed moet worden.

Er zijn ook andere situaties wanneer een woning ontruimt moet worden, zoals bijvoorbeeld bij een verhuizing. Na verhuizing zijn er dan nog een hoop spullen die achterblijven en afgevoerd moeten worden. In dit laatste geval zijn er vaak minder spullen, waarvan een deel naar de stort moet en een deel nog bruikbaar is. Mensen die weinig spullen hebben die wel nog bruikbaar zijn laten vaak de kringloopwinkel het huis gratis leeghalen.

Als u gaat verhuizen dan kunnen sommige ontruimingsbedrijven ook een uitkomst bieden. Naast woningen ontruimen bieden ze ook verschillende verhuisdiensten aan. Meestal zijn dat kleine verhuizingen en/of seniorenverhuizingen.

Als er gekozen wordt voor een professionele ontruimer dan zijn er kosten gemoeid met het ontruimen van het huis. Het is dan ook verstandig om enkele een ontruimer in te huren als u de woningontruiming omvangrijk is.

Er zijn uiteraard ook andere redenen waarom nabestaanden een woningontruimer inhuren. In elk geval ervaart u te allen tijde gemak. U hoeft namelijk niet zelf het zware werk uit te voeren.

In het volgend hoofdstuk leest u wanneer het verstandig is om een woningontruimer in te huren.

 

Wilt u ook een passende offerte voor een woningontruiming?

start de gratis de offerteaanvraag

Wanneer een woningontruimer inschakelen?

Als u een dienstverlening inhuurt dan verwacht u dat deze partij het werk uitvoert, waarvoor u ze hebt ingehuurd. Het doel is om de beoogde opdracht netjes uit te voeren, zodat u er geen omkijken naar hebt.

Het voordeel hiervan is dat u zichzelf geen zorgen hoeft te maken om de woningontruiming. Hierdoor krijgt u gemak. Het is uiteraard wel zo dat het u dan geld kost. In sommige gevallen is dat dan duurder dan dat u het zelf doet.

Als u zelf niet in de gelegenheid bent om een woningontruiming uit te voeren dan is dit een goede rede om eens contact op te nemen met een lokale woningontruimer. Een lokale woningontruimer is goedkoper, omdat deze o.a. minder tijd kwijt is met het uitvoeren van een opdracht. Dit heeft met name te maken met de rijkosten die gebaseerd zijn op tijd en brandstof.

Wij doen huizen ontruimen in de provincie Noord-Brabant, maar zijn met name gericht op gemeentes in Noordoost-Brabant. Als u vragen heeft kunt contact met ons opnemen door het contactformulier te gebruiken.

Specifieke redenen om een woningontruiming uit te besteden zijn:

  • Als het een huurwoning betreft kan deze mogelijk eerder opgeleverd worden, waardoor u op woonlasten bespaard.
  • U woont zelf ver weg van de te ontruimen woning en hierdoor is het lastig om de woning zelf leeg te halen.
  • Er moeten veel extra werkzaamheden verricht worden om de woning oplevergereed te maken en u heeft zelf niet de competenties om deze klussen uit te voeren
  • Uw gezondheid laat het niet toe om zelf een woning leeg te halen. Tevens heeft u geen of weinig hulp van familie en vrienden.
  • U heeft geen voertuig waarmee u gemakkelijk meubels en huisraad kunt vervoeren
  • De meubels en huisraad moeten afgevoerd worden naar een particuliere afvalverwerker, waardoor de kosten voor het afvoeren hoog zijn.
  • U wilde een container laten plaatsen, maar kwam tot de conclusie dat u zeker een 20m3 afvalcontainer voor gemengd afval 1100 euro kost nodig heeft. Voor dat geld kunt u waarschijnlijk ook een ontruiming laten uitvoeren of tenminste het grootste gedeelte mee betalen.

Het is belangrijk om zelf te bepalen of u een huisontruiming zelf uitvoert of deze uitbesteedt. U kunt uiteraard ook gewoon eens contact opnemen met ons om uw situatie te bespreken. Mogelijk helpt u dat in het maken van een beslissing.

U kunt ook direct overgaan tot het aanvragen van een offerte. U bent nergens aan gebonden en er zijn geen kosten gemoeid met het afgeven van een offerte.

Wat kost een woningontruiming

De kosten van een woningontruiming zijn gebaseerd op een aantal zaken die bepalen hoe hoog de kosten zijn. Zo is het volume van het aantal spullen dat verwijderd en afgevoerd moet worden de belangrijkste factor die de hoogte van de kosten bepaalt. Dit bepaalt namelijk voor een groot deel hoeveel werkuren en nodig zijn om de woningontruiming uit te voeren en wat de afvalstortkosten zijn.

Indien het een huurwoning betreft moeten er vaak ook herstelwerkzaamheden verricht worden. Als u deze werkzaamheden uitbesteedt zullen hier ook kosten voor in rekening gebracht worden. Deze kosten zijn met name gebaseerd op arbeidsuren.

Als er binnen inboedel nog spullen zijn van waarde dan kunt u deze aanbieden aan de ontruimingsdienst. Deze geeft hier een vergoeding voor. Het komt erop neer dat de ontruimingsdienst een deel van de inboedel doet opkopen. Deze wordt van de woningontruimingskosten afgetrokken. Hierdoor heeft u minder kosten. Dit is verstandig om te doen als u zelf niet in gelegenheid bent om spullen zelf te verkopen.

Een voordeel van het aanbieden van meerdere spullen van waarde aan een ontruimer is dat u alles in een keer kwijt bent. U hoeft niet zelf te leuren met de spullen. U hoeft ook niet telkens naar de leegstaande woning toe waar u ook nog eens vreemde mensen over de vloer krijgt.

Soms is de inboedel der mate waardevol dat er met gesloten beurs. In dat geval is de woningontruiming gratis. Dit komt echter zelden voor.

De kosten van een woningontruiming na overlijden zijn voor de nabestaanden en/of erfgenamen. Soms is het nalatenschap erg karig. Soms is het zelfs zo dat de overleden persoon schuld had. In dat geval kan het een optie zijn voor nabestaanden om af te zien van de erfenis. U verwerpt dan de erfenis. U moet dan een verklaring afgeven bij de griffie van een rechtbank. Als er kinderen en/of kleinkinderen zijn dan worden zijn erfgenaam, maar zij kunnen de erfenis ook verwerpen. Dat is dan ook meestal het geval. Als iedereen ervan af ziet dan zal de woningontruiming door de gemeente betaald moeten worden en heeft u en andere familieleden of erfgenamen geen kosten.

De prijs voor een woningontruiming kan dus flink verschillen. Wilt u zelf geen spullen van waarde verkopen en deze aanbieden bij een ontruimingsspecialist. Zorg er dan voor dat u een woningontruiming specialist inschakelt die een “mogelijk” een vergoeding geeft voor bepaalde spullen.

 

Een offerte voor een woningontruiming na overlijden?

ontvang snel een gratis en vrijblijvende offerte

Woning ontruimen met spoed

Moet u een woning met spoed leeghalen dan is het verstandig om zelf snel te schakelen. Zorg er in elk geval voor dat u zelf ook voorbereid bent. Als het een huurwoning betreft dan is het verstandig om snel te weten te komen wat er allemaal moet gebeuren naast het leegmaken van de woning. Zo voorkomt u dat de verhuurder u achteraf kosten in rekening gaat brengen voor niet gedane zaken.

Vaak moet er in een huurwoning namelijk zaken herstelt worden. In de regel zijn aanpassingen relatief gemakkelijk weg te halen, zoals het verwijderen van schroeven, nagels en pluggen. Andere zaken kunnen al lastiger worden, zoals het verwijderen van vloerbekleding.

In sommige gevallen zijn er zelfs bouwkundige veranderingen gemaakt. Als deze niet goedgekeurd zijn door de verhuurder dan moet een bouwkundige verandering teniet gedaan worden.

Om te weten te komen wat er precies moet gebeuren is het belangrijk om snel een voorinspectie te verrichten. Als de tijd dringt en de verhuurder eist dat u op een bepaald moment de woning ontruimd moet hebben, maar er is nog geen duidelijkheid over de eisen van de woningontruiming dan moet dit alsnog snel plaatsvinden.

In de regel moet een verhuurder ook ruim van te voren een voorinspectie uitvoeren. Dit moet redelijk zijn en moet eigenlijk wel enkele weken voordat de woning bezemschoon moet worden opgeleverd uitgevoerd zijn.

Als u weet hoe de woning bezemschoon opgeleverd moet worden kunt u in actie komen. Uiteraard kunt u ook al van te voren zaken uitvoeren of uit laten voeren. Het is wel zo dat als u ontruimers gaat contacten dat deze meestal niet gefaseerd de woning leeghalen. Als u dat wil dan zullen de prijzen van de gefaseerde woningontruimingen mogelijk omhoog gaan.

Bij een woningontruiming met spoed is het belangrijk dat zaken vlot verlopen. Uitbesteden is een optie, maar als u zekerheid wil dat u de opleverdatum haalt is het verstandig niet te lang te wachten met het inschakelen van een huisontruimer.

Bent u met spoed op zoek naar een ontruimingsbedrijf in Noordoost-Brabant? Neem dan snel contact op om duidelijkheid te verschaffen over wat een het leegruimen van het huis kost