Hennepplantage ontruimen

Het komt maar al te vaak voor dat u als verhuurder een ontmantelde hennepplantage moet ontruimen.

De wietplantage is door de politie ontdekt en ontmanteld in een woning die u verhuurd heeft. De verhuurder is meestal met de noorderzon vertrokken of geeft geen gehoor om het pand te herstellen en bezemschoon op te leveren.

In dat geval moet u zelf de resten van de hennepplantage uit het door u verhuurde huis verwijderen. Een dergelijke klus is niet alleen fysiek zwaar, maar ook nog eens gevaarlijk.

Wilt u deze klus mogelijk uit besteden? Start dan gewoon eens de vrijblijvende en gratis offerteaanvraag

De constructies die gebouwd worden zitten vaak deels vast aan het pand. U moet dan denken aan balken en latten die vast geschroefd zijn aan muren en of andere vaste delen van een pand.

Hierdoor moet de verdere ontmanteling van de wietplantage zorgvuldig worden uitgevoerd. Dit om zoveel mogelijk extra schade te voorkomen.

Ook als de hennepplantage zorgvuldig verwijderd is moeten er vaak herstelwerkzaamheden verricht worden. Zo moeten er vaak reparatie werkzaamheden worden verricht aan de muren en plafonds.

Een woning kan veel geleden hebben onder het opereren van een wietplantage, waardoor er soms zelfs enorme schade aan de woning is verricht.

De kosten kunnen in principe verhaalt worden op de huurder, want deze is ofwel de eigenaar van de hennepkwekerij, maar is tenminste verantwoordelijk hiervoor. Vaak is het lastig om geld te krijgen van de huurder. Als de huurder bereidt is om te betalen dan duurt dit vaak ook nog eens erg lang.

In de meeste gevallen moet u zelf (in eerste instantie) voor de kosten opkomen om de woning weer bewoonbaar te maken.

Het ontruimen van een hennepplantage verloopt anders dan een reguliere woningontruiming service. U moet rekening houden met schade aan het pand zelf. Dit kan soms best wel aardige schade zijn.

Wij kunnen u helpen om een ontmantelde wietplantage op een vakkundige en zorgvuldige manier te verwijderen.

Start nu de offerteaanvraag om snel te weten te komen wat wij voor u kunnen betekenen en wat de kosten zijn.

Wat doet de politie bij het ontdekken van een wietkwekerij?

Als de politie een vermoeden heeft dat er ergens een illegale wietkwekerij is zal zij stappen ondernemen.

Als de politie in de woning of pand een wietkwekerij ontdekt zal zij stappen ondernemen om de verantwoordelijke te arresteren.

Meestal plant de politie het bezoek aan het pand zo dat er bij het aantreffen van een eventuele kwekerij direct geruimd kan worden. Meestal worden er meerdere panden bezocht op een dag en noemen ze een dergelijke dag waarop dit plaatsvindt een “hennep-dag”.

In de meeste gevallen wordt er een derde partij ingehuurd om de wietplantage te ontmantelen. Dit is een gecontracteerd bedrijf dat soortgelijk is als ons.

In eerste instantie worden alle planten geruimd. Deze worden onder toezien van de politie meestal ter plekke vernietigd door ze in een shredder te gooien.

In een door ons verhuurde woning werd een hennepplantage ontdekt. We kregen te maken met een heleboel ellende. De restanten van de kwekerij hebben we laten demonteren en afvoeren door Woningontruiming Brabant. We zijn erg tevreden over het geleverde werk

Familie Fritsen

Daarna wordt alle belangrijke apparatuur verwijderd of dermate beschadigd dat deze niet meer operationeel gebruikt kunnen worden.

Zo worden worden kweeklampen verwijderd. Afzuiginstallaties worden meestal ook verwijderd en afgevoerd.

De rest van de apparatuur en alles wat er bij een cannabiskwekerij wordt gebruikt blijft achter.

Het gros van de spullen die bij een cannabiskwekerij horen blijven achter. Ook de constructies die gebouwd zijn voor de kwekerij die meestal aan pand zijn bevestigd blijven achter.

Door deze ruimingswerkzaamheden ontstaat er vaak nog meer troep en soms ook schade.

Ook wordt de netbeheerder ingeschakeld om het stroom af te sluiten.

In veel gevallen wordt op last burgemeester het pand ook voor langere tijd gesloten.

U als verhuurder wordt meestal door de politie ingelicht.

 

Offerte ontvangen voor een hennepplantage ontruiming?

start de gratis de offerteaanvraag

Wat kunt u als verhuurder doen als u een hennepplantage in een door u verhuurder woning ontdekt?

Voorkomen is beter dan genezen. Als verhuurder bent u verplicht om de huurder te controleren. Dit is een lastige taak, want u mag immers niet zomaar iemands woonomgeving betreden.

In het huurcontract kunt u wel bedingen dat er periodieke inspecties zijn, maar als de huurder u niet toelaat tot de woning dan staat u nog met lege handen.

Als u inspecties wel mag uitvoeren dan moet u dit ook regelmatig doen en goed documenteren, want anders wordt u mogelijk nalatigheid verweten bij het alsnog ontdekken van een hennepkwekerij en kan de gemeente bepaalde kosten op u verhalen, zoals de ontmantelingskosten.

Tegenwoordig wordt er in de meeste huurcontracten een hennepclausule opgemaakt. Hierin staat o.a. dat het niet geoorloofd is om bedrijfsmatig hennep te kweken. De gevolgen zijn dat u het op basis hiervan het huurcontract kunt beëindigen bij het aantreffen van een hennepplantage. In de meeste gevallen bedingt deze clausule ook een boete bij het overtreden van deze deze verbodsbepaling.

Het is dan ook verstandig om een professioneel huurcontract op te laten stellen door een makelaar of jurist.

Maar goed, wat kunt u doen u als u een hennepplantage ontdekt of vermoedt dat er wiet gekweekt wordt.

Als u een hennepplantage ontdekt in een door u verhuurder woning dan is het verstandig om direct contact op te nemen met een advocaat. De reden hiervoor is dat u dan mogelijke risico’s die u als verhuurder loopt te beperken. Bespreek met de advocaat welke stappen u het best kunt ondernemen.

Ook als u een vermoeden heeft dat wiet wordt gekweekt is het verstandig om dit te bespreken met een advocaat alvorens u zelf de politie inlicht.

Het inlichten van de politie is wel verplicht. Het is dus belangrijk dat u direct contact opneemt met een advocaat, zodat het niet lang duurt, voordat de politie hier over ingelicht wordt.

Als laatste: als u een hennepplantage in uw huurwoning ontdekt neem dan nooit zelf contact op met de huurder. Het kan in sommige gevallen zelfs gevaarlijk zijn.

Wat zijn de gevolgen voor de verhuurder bij oprollen van een wietkwekerij

Allereerst is het voor u belangrijk dat u met een advocaat de zaken goed bespreekt, zodat u niet aansprakelijk gesteld wordt voor de ontmantelingskosten.

Daarna is een logische stap om het huurcontract te beëindigen. Het is verstandig om dit rechtstreeks met de huurder te regelen. U kunt dan afspreken dat de huurder het pand volledig verlaat en de kosten voor een bezemschone oplevering door de huurder wordt betaald. Dit legt u vast in een vaststellingsovereenkomst.

Zo voorkomt u dat u naar de rechter moet om de huur te ontbinden. Ook zonder hennepclausule kunt u via de rechter de huur laten ontbinden. De huurder gebruikt de woning namelijk niet als woonbestemming en toont geen goed huurderschap.

Vaak is het niet mogelijk om rechtstreeks met de huurder zaken af te handelen. Soms is het zelfs gevaarlijk, omdat u met criminelen te doen heeft. Overleg met een advocaat wat u het beste kunt doen.

Als de huur beëindigd is en het pand is niet voor langere tijd gesloten dan kunt u de schade gaan opnemen. Vervang de sloten van de woning zo snel als mogelijk.

Leg goed vast wat de schade is, zodat u (later) de herstelkosten kunt verhalen op de huurder.

Neem contact op met de netbeheerder om de stroom weer aan te sluiten. In de meeste gevallen zijn de kosten voor de huurder, maar dit kan ook anders liggen. Wederom hier is het van belang dat u eerst weet wat de situatie precies is en is het derhalve belangrijk dit te bespreken met een advocaat.

In de meeste gevallen zult u zelf de woning weer in orde moeten maken. U moet de restanten van de hennepplantage verwijderen en de beschadigingen herstellen, zodat u de woning weer kunt verhuren of verkopen.

Het verwijderen van een ontmantelde hennepkwekerij is zwaar, specialistisch en soms zelfs gevaarlijk werk. Het opruimen van een hennepplantage is eerder vergelijkbaar met een bedrijfsontruiming dan een woningontruiming.

Het is raadzaam om dit zorgvuldig en voorzichtig te toen. Zorgvuldig, omdat dan minder kans heeft op extra schade door het verwijderen van o.a. de constructie van de hennepplantage en voorzichtig, omdat er vaak onveilige situaties ontstaan.

Nadat de restanten van hennepkwekerij is verwijderd wordt duidelijk hoeveel schade er aan het pand is aangebracht.

Zodra u in kaart heeft gebracht wat de schade precies is kunt u een plan maken om deze te herstellen.

U kunt hiervoor ook vakkundige hulp inschakelen.

Bent u benieuwd wat de kosten van het ontruimen van een ontmantelde hennepplantage zijn? Start dan direct de gratis en vrijblijvende offerteaanvraag.

 

Wilt u ook een snel offerte voor het ruimen van een wietkwekerij?

start dan nu gratis de offerteaanvraag

Kosten verhalen op de huurder

Het is vaak lastig om ontruimingskosten en schade op de huurder te verhalen. Meestal is de huurder betrokken geweest bij het uitbaten van de wietkwekerij en is deze nergens meer te bekennen dan wel te bereiken.

In de meeste gevallen zal de huurder het schadebedrag ook niet kunnen betalen. Als de huurder bereidt is om te betalen dan zal dit vaak in termijnen gaan.

Om de woning weer in orde te maken voor huur of verkoop zult u zelf meestal de kosten in eerste instantie moeten betalen.

In elk geval is het belangrijk dat u de huurder aansprakelijk stelt voor de geleden schade. Hiervoor moet u wel kunnen bewijzen dat de woning voor aanvang van de huur die de beschadigen heeft die u heeft aangetroffen.

Daarvoor moet u bij het aanvang van de huur een opnamestaat maken. Heeft u deze niet dan moet u zelf bewijzen dat de beschadigingen er nog niet waren toen de huurder de woning betrok.

In elk geval is het belangrijk om goed te documenteren wat de schade aan de woning is na het aantreffen van de ontmantelde wietkwekerij. Dit doet u o.a. door foto’s te maken. Probeer zoveel mogelijk foto’s te maken, voordat de ruimingswerkzaamheden hebben plaatsgevonden.

Nadat de ruimingswerkzaamheden van de ontmantelde hennepplantage hebben plaatsgevonden komt meestal nog extra schade aan het licht. Leg dit ook goed en duidelijk vast.

Als u al deze zaken heeft verricht gaat u de mogelijkheden met uw advocaat bespreken over hoe u het beste de kosten kunt verhalen op de huurder. Op deze manier vergroot de kans op slagen.

Opruimen van een ontmantelde hennepplantage

Het opruimen van een ontmantelde hennepplantage kan een flinke klus zijn. Daarnaast is het vaak ook nog eens gevaarlijk, omdat bepaalde constructies amateuristisch zijn gebouwd.

In veel gevallen moet er naast het opruimen van de hennepplantage ook nog een woningontruiming plaatsvinden.

Het is belangrijk dat eerst de situatie goed bekeken wordt alvorens er begonnen wordt met het opruimen van de ontmantelde wietkwekerij. Zo kun je ontdekken wat eventuele gevaarlijke situaties zijn en waar op gelet moet worden bij het afbreken van de hennepplantage.

Daarna wordt een plan gemaakt, waarna alle apparatuur en delen van de plantage voorzichtig worden verwijderd.

Het opruimen van de hennepplantage moet voorzichtig gebeuren om extra schade wordt voorkomen.

Zo komt het vaker voor dat bepaalde ramen van de woning zijn afgedicht. Vaak door middel van een houten plaat die is vast gekit of gepurd. Deze moet zorgvuldig worden verwijderd om zoveel mogelijk schade aan muren en kozijn te vermijden.

De meeste restanten van een wietkwekerij kunnen gewoon afgevoerd worden naar een afvalverwerker. De spullen zijn immers van normale materialen gemaakt.

Als wij dit doen dan doen we dit gescheiden.

Schoonmaken en ontgeuren van een woning waar wiet gekweekt is

Nadat de gehele wietkwekerij is verwijderd is de woning of pand vaak vies. Althans delen daarvan.

Het schoonmaken van de ruimtes waar gekweekt is moet meestal goed aangepakt worden. Dit gaat vaak verder dan het regulier schoonmaken van een huurwoning. Meestal is er namelijk veel meer vuil en smeer aanwezig in een woning waar gekweekt is.

Vaak zijn de muren en de vloeren vochtig of zelfs nat, vanwege het vele water wat is gebruikt. De muren en vloeren moet in de meeste gevallen drogen.

Door te luchten kan het vocht vaak redelijk snel verwijderd worden uit de muren en vloeren. Soms is het echter zo ernstig dat er een professionele apparatuur gebruikt moet worden om de ruimtes te ontvochtigen.

Door te ontvochtigen gaat ook het grootste gedeelte van de geur weg. De bron van de geur is meestal het vocht dat in de muren, vloeren en mogelijk ook plafonds zit.

In sommige gevallen hangt er een wietgeur dan wel potgrond geur in de ruimtes en vaak ook door de hele woning. Dit is een typische geur die min of meer muf ruikt.

Deze geur gaat vaak gepaard met vocht. Zodra het vocht weg is zal de geur meestal ook een heel stuk minder zijn.

Soms moet er echter gebruik gemaakt wordt van een professionele ontvochtiger om de gebruikte ruimtes in de woning droog te krijgen.

Als de gehele woning droog is dan is er mogelijk nog steeds wietgeur en/of potgrond geur aanwezig.

Omdat de muren een van de bronnen van de geur is het mogelijk om deze te professioneel te behandelen.

 

Hulp bij het ontruimen van een hennepplantage?

start de gratis de offerteaanvraag

Herstelwerkzaamheden verrichten in een woning waar hennep is gekweekt

Nadat de gehele woning waar hennep is gekweekt is ontruimd wordt de schade aan het pand zichtbaar. Zo zijn er vaak vele gaten en beschadigingen aan muren, plafonds, kozijnen en vloeren. Deze beschadigingen moeten herstelt worden.

Soms beperkt zich dit tot een of enkele ruimtes. De ernst van de schade wordt bepaald hoe de hennepplantage is aangelegd en hoe deze is verwijderd.

Het is dan ook van belang dat de restanten van de hennepplantage voorzichtig worden verwijderd.

Deze beschadigingen die voor de hennepplantage zijn aanbracht moeten verholpen worden.

De meeste ontruimingsdiensten bieden herstelwerkzaamheden als service aan en kunnen de meeste schade die veroorzaakt is door een wietkwekerij herstellen.

In enkele gevallen moet bepaalde schade door een gespecialiseerd bedrijf herstelt worden. Denk bijvoorbeeld aan een klusbedrijf die in bepaalde zaken is gespecialiseerd. Denk bijvoorbeeld aan tegelwerk in een sanitaire ruimte.

Een ander voorbeeld is schade aan elektra. Meestal is dit gemakkelijk te verhelpen, maar soms is de schade problematisch en moet er een elektra bedrijf ingeschakeld worden.

De meeste ontruimers, zoals wij kunnen de situatie voor u analyseren.

Wilt u hulp bij het ontruimen van de hennepplantage start dan de offerteaanvraag.