Privacybeleid

Door gebruik te maken van onze website overhandigd uw automatisch bepaalde gegevens die mogelijk persoonlijk zijn. Als u via onze website, emailadres of telefoonnummer communiceert overhandigd u meestal persoonlijke informatie. Vaak beperkt zich dit enkel tot uw naam, email en telefoonnummer en soms ook meer. De informatie die wij van u binnen krijgen doen we iets mee. Wat we met informatie doen wordt uitgelegd in ons privacybeleid. We doen dit zo goed als het kan. Wij zijn namelijk niet enkel wettelijk verplicht om aan te geven wat wij met deze informatie doen, maar we moeten deze ook beschermen. Tevens voelen wij ons ook verplicht om uw gegevens op een vertrouwelijke manier te behandelen. Hopelijk geeft dit u enige geruststelling.

Hoe we met informatie die vaak persoonlijk is omgaan leest u verder op deze pagina.

We beginnen eerst uit te leggen wie er verantwoordelijk is voor alle informatie die u met ons deelt. Daarna gaan we verder uitleggen hoe we eventueel uw informatie verkrijgen, behandelen en gebruiken.

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens als u gebruik maak van deze website of die hierop vermelde communicatie middelen:

Woningontruiming | Brabant
Janssenstraat 55
5502 JJ Eindhoven

Als u onze website gebruikt dan vindt u op elke pagina een link naar ons privacybeleid. Door gebruik te maken van de website accepteert u dan ook ons privacybeleid.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op: 18-05-2021

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De persoonsgegevens die wij verwerken verschilt per situatie. Als u enkel met ons communiceert per email dan is dat meestal uw: emailadres, voor- en achternaam en telefoonnummer.

Als we na contact te hebben gehad een bezichtiging inplannen om de te ontruimen woning te bezichtigen en dan krijgen we ook het bezoekadres van de te ontruimen woning door.

Tijdens een bezichtiging maken wij vaak foto’s van de spullen in de woning en daardoor ook de woning zelf. Deze foto’s worden enkel gebruikt om een voorstel op te baseren. Deze foto’s worden voor geen enkel ander doeleind gebruikt. Uiteraard worden ze ook met niemand buiten onze organisatie gedeeld. Uitzondering is dat de foto’s mogelijk als bewijs dienen als er zich bepaalde situaties voordoen. In sommige gevallen worden de foto’s gedeeld als een derde partij betrokken is bij de dienstverlening. Wij informeren u dan vooraf dat we dit doen.

Hieronder vind u alle persoonsgegevens die wij zouden kunnen verzamelen en verwerken:

 • Voornaam en achternaam
 • Uw adresgegevens en de adresgegevens van de locatie waar mogelijk een opdracht wordt uitgevoerd
 • Telefoonnummer van u en andere mensen waarmee wij communiceren over een eventuele opdracht
 • Emailadres van u en andere betrokken mensen
 • IP-adres
 • Gegevens over het gebruik van u op onze website
 • Uw type internetbrowser
 • Het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken
 • Uw bankrekening nummer, welke u doorgeeft, nadat wij een dienst voor u hebben verleend
 • Foto’s en aantekeningen van het te ontruimen pand bij een bezichtiging
 • Foto’s en aantekeningen van het pand of locatie, nadat we een opdracht aldaar hebben afgerond

Welke bijzondere of gevoelige persoonsgegevens verwerken jullie?

Wij hebben geen intentie om persoonsgegevens van jongeren onder de 16 jaar te verzamelen via onze website of via een ander communicatiemiddel, zoals email of telefoon. Wij verzamelen deze enkel als de persoon die jonger is dan 16 jaar toestemming heeft gekregen van zijn of haar ouders of voogd om met ons te communiceren en persoonsgegevens te verstrekken. Als wij het vermoeden hebben dat er geen toestemming is dan zullen wij contact proberen opnemen met de ouders of voogd om dit te bespreken.

Het is echter lastig voor ons om te bepalen wat de leeftijd is van een websitebezoeker of een iemand die contact met ons legt. Het is raadzaam voor ouders of voogd om betrokken te zijn bij het communicatie- en internetgedrag van hun kind(eren). Zo kunt u voorkomen dat er gegevens over uw kind(eren) wordt verzameld zonder uw toestemming.

Heeft u het vermoeden dat wij onbewust, maar zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben ontvangen van uw kind dat jonger is dan 16 jaar neem dan direct contact op met ons via info@woningontruiming-brabant.nl, zodat wij na overleg deze gegevens kunnen verwijderen.

Bij het uitvoeren van een opdracht vinden wij mogelijk zeer persoonlijke dan wel gevoelige documenten, foto’s of voorwerpen. Deze zullen wij zeker stellen en vragen u vervolgens wat er met deze items moet gebeuren. Wij stellen altijd voor om ze aan u te overhandigen. Als u wilt dat wij deze vernietigen dan is dat mogelijk. Mocht er van te voren geen afspraken over de vernietiging van bepaalde items zijn gemaakt dan zullen we in overleg met u kosten doorberekenen.

Voor welke doeleinden en redenen verwerken wij persoonsgegevens?

Woningontruiming | Brabant verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en redenen:

 • Communicatie via telefoon of email om een opdracht te kunnen uitvoeren
 • Om en dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Betalingsafhandeling
 • Wij verwerken persoonsgegeven als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Zo dienen wij bepaalde persoonsgegevens op facturen te vermelden, waaronder voor- en achternaam en het factuuradres
 • Wij analyseren uw gedrag op onze website om ons aanbod van diensten en onze website in zijn algemeenheid te verbeteren

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens, zolang het noodzakelijk is om het doel te realiseren waarvoor we de gegevens verzamelen en verwerken. Persoonsgegevens worden op verschillende manieren met ons gecommuniceerd. Daarnaast worden persoonsgegevens op verschillende manieren verwerkt.

Gegevens die u ons toestuurt via email, contactformulier of via de telefoon bewaren wij op verschillende apparaten. Dit ligt puur aan de manier van communiceren. Informatie die verstuurd wordt via email of het contactformulier komt altijd eerst terecht op beveiligde hostingservers. Kopieën van deze berichten worden doorgestuurd naar email clients. Een email client is emailsoftware, zoals outlook om emailberichten te kunnen lezen en beantwoorden. Soms worden emailberichten ook afgeleverd op zakelijke telefoons van ons. De emailberichten op smartphones worden maximaal 6 maanden bewaard. Email op hostingservers en kopieën hiervan die naar emailcients worden verstuurd worden voor 1 tot maximaal 12 maanden bewaart.

Gegevens die toegestuurd worden via SMS en whatsapp komen op een zakelijke smartphone van Woningontruiming | Brabant terecht. Deze berichten worden minimaal 1 maand tot maximaal 12 maanden bewaard.

Stuurt u gegevens per regulier post dan bewaren wij deze minimaal 1 maand tot maximaal 12 maanden.

Bepaalde gegevens die wij wettelijk dienen te bewaren voor een wettelijke bewaartermijn worden bewaard zolang de wet dit voorschrijft. Zo moet een factuur -waarop persoonsgegevens staan- minimaal 7 jaar worden bewaart. Op de factuur die wij aan u als opdrachtgever sturen staan de volgende persoonsgegevens: Uw voor- en achternaam, uw telefoonnummer, emailadres en het factuuradres.

Hoe gebruiken wij gegevens die wij verzamelen?

Als u contact met ons legt om potentieel een opdracht te laten uitvoeren dan geeft u zelf automatisch al persoonsgegevens door. Als u een email stuurt is dat op zijn minst uw emailadres en naam. Soms geeft u ook uw telefoonnummer door. Via het contactformulier vragen wij in elk geval om uw contactgegevens door te geven. Dit is tenminste uw naam en emailadres. Deze gegevens gebruiken we om met u te communiceren over de potentiële opdracht.

Soms vragen we voor meer informatie. Dit kan uw telefoonnummer zijn, maar ook het bezoekadres van het pand, de locatie of de woning waar wij mogelijk een opdracht moeten uitvoeren. Dit is nodig om het pand, de woning of de locatie te bezoeken. Soms vragen we ook om foto’s door te sturen. Deze worden gebruikt om te kunnen bepalen hoe een opdracht eruit ziet.

Mogelijk worden er ook documenten door u naar ons doorgestuurd die nodig zijn om een voorstel te doen voor een opdracht. Dit kan bijvoorbeeld een opnamestaat zijn van een huurwoning. Hierop kunnen wij zien hoe een woning opgeleverd dient te worden. Deze opnamestaat wordt dan gebruikt voor het opstellen van een offerte en soms ook om een opdracht uit te voeren.

In sommige gevallen worden we ingehuurd door nabestaanden. Mogelijk ontvangen we ook gegevens van het overleden familielid. Meestal is dit enkel de naam van de overleden persoon. Deze informatie is soms nodig om een factuur op te maken die gericht is aan de erven van … Bij de puntjes staat dan de naam van de overleden persoon. Dit komt meestal alleen voor als er sprake is van een opdracht.

Verder vragen wij enkel informatie aan u welke wij nodig achten om of wel een offerte op te maken of om de opdracht uit te voeren. Wij gebruiken de informatie enkel voor het doel waar wij deze voor nodig hebben. Deze informatie wordt enkel in overleg met u overhandigd. Ook geven wij duidelijk aan waarvoor de informatie nodig is. U beslist te allen tijde u deze informatie aan ons wil overhandigen of niet.

Alle gegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor wij ze nodig hebben. Gegevens worden nooit gedeeld met derden, tenzij deze een rol speelt in de afhandeling van een opdracht. Als deze situatie zich voordoet dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst). Cookies analyseren het gebruik van de website door bezoekers. De informatie die cookies verzamelen worden soms overgebracht naar beveiligde servers van Woningontruiming | Brabant of een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om begrijpen hoe u onze website gebruikt. Hieruit komen rapporten over de activiteiten van gebruikers op de website voort die we gebruiken om het gebruiksgemak van de website te verbeteren voor u en andere bezoekers. Als ook inzicht te krijgen in onze klanten, zodat we onze dienstverleningen kunnen verbeteren en afstemmen.

Cookies uitzetten

Uw browser accepteert hoogstwaarschijnlijk cookies. U kunt uw browser echter zo instellen dat deze geen cookies meer accepteert. Hoe u dit instelt in uw browser is afhankelijk van welke browser u gebruikt. Wilt u hier iets mee doen dan is het verstandig om op te zoeken hoe u dit bij u browser regelt.

Derden

Zoals elk bedrijf werken wij ook met derden. Dit zijn partijen die mogelijk ons assisteren en/of waar wij werk aan uitbesteden. Tenzij wij dit duidelijk aangeven wordt er geen informatie van u gedeeld met derden. Intern wordt informatie wel verspreid, maar hiervoor zijn richtlijnen opgesteld. Zo zal niemand die niet betrokken is bij de dienstverlening die wij voor u uitvoeren informatie ontvangen. Degene die intern wel informatie ontvangen, omdat ze daar goede reden voor hebben om bijvoorbeeld werk voor u te kunne uitvoeren moeten strikt het privacybeleid opvolgen. Zo moeten ze vertrouwelijk en met respect uw gegevens behandelen.

Veranderingen van ons privacybeleid

Soms verandert onze website om deze te verbeteren voor bezoekers. Het is ook mogelijk dat wij een dienstverlening verbeteren of veranderen. Soms komt er ook een nieuwe dienstverlening bij. Dit kan invloed hebben op ons privacybeleid. Dit kan leiden tot wijzigingen binnen ons privacybeleid. We raden aan dat u regelmatig ons privacybeleid raadpleegt om op de hoogte te zijn van mogelijke veranderingen.

Uw rechten omtrent persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over ons privacybeleid dan kunt u contact met ons opnemen:

Woningontruiming | Brabant
Janssenstraat 55
55502 JJ Eindhoven

Tel: 0403690343
Email: info@woningontruiming-brabant.nl